BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Stephan Peitz Kyoshi
| SHORINJI RYU KARATE DO | OKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | gegr. von Richard Kim, Hanshi

Kyoshi Stephan Peitz | 7. Dan

Abbildung der wichtigsten Zertifikate


7. Dan Shorinji Ryu
Kokusai Butokukai
01. Juni 2015Kyoshi
Kokusai Butokukai
01. September 20104. Dan Shorinji Ryu Karate
International Traditional Karate Federation
03. Oktober 2002Menkyo Kaiden Shorinji Ryu für Deutschland
Butokukai International / Europe
01. April 20011. Dan Shorinji Ryu
Shorinji Ryu International
15. Oktober 1987