BUTOKUKAI GERMANY e.V. | Stephan Peitz Kyoshi
| SHORINJI RYU KARATE DO | OKINAWA KOBUDO | TAI CHI | CHI KUNG | gegr. von Richard Kim, Hanshi

Ostfildern-Nellingen | Honbu Dojo |
Stephan Peitz | Kyoshi | 7. Dan

Karate / Kobudo

Montag
Ludwig-Jahn-Halle | Adlerstraße
20.00-22.00 Uhr

Freitag
Ludwig-Jahn-Halle | Adlerstraße
20.00-22.00 Uhr

Tai Chi

Montag
Ludwig-Jahn-Halle | Adlerstraße
20.00-21.00 Uhr

Freitag 
Ludwig-Jahn-Halle | Adlerstraße
20.00-21.00 Uhr
TV Nellingen 1893 e.V.
Hier findest Du Infos zu unserem Kooperationspartner.